Тест Спілбергера-Ханіна на тривожність

Тест Спілбергера-Ханіна належить до методик, за допомогою яких досліджують психологічний феномен тривожності. Цей опитувальник складається з 20 висловлювань, які відносяться до тривожності як стану (стан тривожності, реактивна або ситуативна
тривожність) і з 20 висловлювань на визначення тривожності як диспозиції, особливості (властивість тривожності). Що розуміє Спілбергер під обома мірами тривожності видно з наступної цитати: “Стан тривожності характеризується суб’єктивними,
свідомо сприйнятими відчуттями загрози і напруги, що супроводжуються або пов’язані з активацією або збудженням автономної нервової системи”. Тривожність як риса особи,
очевидно, означає мотив або набуту поведінкову диспозицію, яка зобов’язує індивіда до сприйняття широкого кола об’єктивно безпечних обставин, як таких, які несуть загрозу, спонукаючи реагувати на них станами тривоги, інтенсивність яких не відповідає величині реальної небезпеки.
Шкала реактивної і особистісної тривожності Спілбергера є єдиною методикою, яка дозволяє диференційовано вимірювати тривожність і як властивість особистості, і як стан. У нашій країні використовують тест у модифікації Ю. Л. Ханіна (1976).
Реактивна (ситуативна) тривожність – стан суб’єкта в даний момент часу, який характеризується емоціями, які суб’єктивно переживаються особою: напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю у цій конкретній ситуації. Цей стан виникає як
емоційна реакція на екстремальну або стресову ситуацію і може бути різним за інтенсивністю та динамікою у часі.

Мета роботи:

визначити рівень ситуативної тривожності; провести тестування,
аналіз результатів, зробити порівняння з нормативами літературних даних.

Хід роботи:
  1. Обстежуваному пропонується – ” Уважно прочитайте кожне з наведених тверджень і закресліть відповідну цифру справа залежно від того, як ви себе почуваєте в даний момент. Над питаннями довго не замислюйтеся. Перша відповідь, зазвичай, яка
    приходь в голову, є найбільш правильною, адекватною Вашому стану”.
  2. Проводиться тестування з використанням опитувального бланка.
Опитувальний бланк ситуативної тривожності (Спілбергера-Ханіна)
 СитуаціяНі, це не так Напевно, такВірноДійсно, вірно
1Я спокійний    
2Мені нічого не загрожує    
3Я почуваю себе напружено    
4Я відчуваю жаль    
5Я почуваю себе вільно    
6Я розчарований    
7Мене хвилюють можливі невдачі    
8Я відчуваю себе віпочилим    
9Я стурбований    
10Я маю відчування внутрішнього задоволення    
11Я впевнений у собі    
12Я нервую     
13Я не знаходжусобі місця    
14Я напружений    
15Я не відчуваю скованості    
16Я задоволений    
17Я заклопотаний    
18Я надто збуджений і мені не по собі    
19Мені радісно    
20Мені приємно